Nemys distribution details

Kuril Is.  (TDWG - level 3)  
Belogurova, L. S.; Belogurov, O. I. (1974). K izucheniyu morskikh nematod cem. Oncholaimidae (Nematoda, Enoplida) litorali Kuril'skikh ostrovov (To the study of the marine nematodes of the family Oncholaimidae (Nematoda, Enoplida) of littoral Kuril Islands). <em>Book: Rastitel'nyi i zhivotnyi mir litorali Kuril'skikh ostrovov. Novosibirsk, Nauka.</em> 97-110. Available for editors  PDF available [request]  [details]
Iturup Island, Kasatka Bay. mid-intertidal zone
Yes
1967-08-21
Date
action
by
2018-09-08 11:28:52Z
created